Khách sạn Maris

Khách sạn Maris

Address: 29 Tran Quang Khai street – Loc Tho ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Investor: Hung Mo company limited
Project scale:
Total area: 6,126 m2
Total floor: 1 base + 21 floors

Khách sạn Maris
    Chuyển lên trên