Khách sạn An Vista

Khách sạn An Vista

Address: 96B/12 – 14 Tran Phu street – Loc Tho ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Investor: An Son Hotel Joint Stock Company
Project scale:
Total area: 7,500 m2
Total floor: 1 base + 20 floors

Khách sạn An Vista
    Chuyển lên trên