Khách sạn Rubic

Khách sạn Rubic

Address: 96B/13 Tran Phu street – Loc Tho ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Investor: Bao Anh Travel Service Trade Limited Company
Project scale:
Total area: 6,500 m2
Total floor: 1 base + 17 floors

Khách sạn Rubic
    Chuyển lên trên