Dự án đã tham gia

Khách sạn Maris

Khách sạn Maris

Address: 29 Tran Quang Khai street – Loc Tho ward - Nha Trang city – Khanh Hoa province
Marvella Central

Marvella Central

Address: 102 Tran Phu street – Loc Tho ward - Nha Trang city – Khanh Hoa province
Resort Manna

Resort Manna

Address: Cam Lam District – Khanh Hoa province
Khách sạn Lavague

Khách sạn Lavague

Address: 08 Tran Phu street – Vinh Nguyen ward - Nha Trang city – Khanh Hoa province
Khách sạn Kingtown

Khách sạn Kingtown

Address: Lot 4,5,6 Pham Van Dong street – Vinh Hoa ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Siêu thị Lotte Mart Nha Trang

Siêu thị Lotte Mart Nha Trang

Address: 23/10 street – Phuong Sai ward - Nha Trang city – Khanh Hoa province
Khách sạn Hoàng Yến

Khách sạn Hoàng Yến

Address: 98 Tran Phu street – Loc Tho ward - Nha Trang city – Khanh Hoa province
Khách sạn Sen Việt

Khách sạn Sen Việt

Address: 116 Hong Bang street – Tan Lap ward - Nha Trang city – Khanh Hoa province
Khách sạn Poseidon

Khách sạn Poseidon

Address: 30 Tran Quang Khai street –Loc Tho ward - Nha Trang city – Khanh Hoa province
Khách sạn Balcony

Khách sạn Balcony

Address: 98B/13 Tran Phu street – Loc Tho ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Khách sạn Rubic

Khách sạn Rubic

Address: 96B/13 Tran Phu street – Loc Tho ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Khách sạn An Vista

Khách sạn An Vista

Address: 96B/12 – 14 Tran Phu street – Loc Tho ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Chuyển lên trên